Mãn nhãn trước những cú đá của võ phái Shotokan Karate

Shotokan Karate là một trong những lưu phái karate lớn trên thế giới, Shotokan thường được coi là một kiểu võ ‘có cương có nhu’. Môn võ được dạy theo cách cho người mới bắt đầu bằng những màu đai khác nhau để phát triển kỹ thuật theo từng mức trình độ khác nhau.

Shotokan Karate chú trọng luyện tập vào 3 phần chính: kihon (kỹ thuật cơ bản), kata (27 bài quyền) và kumite (áp dụng những kỹ thuật của kata vào thực chiến)

Những môn sinh đạt tới cấp độ đai màu nâu và màu đen được luyện tập nhiều hơn các phong cách uyển chuyển kết hợp vật, khóa và một số giống như kỹ thuật của môn Aikido, có thể nhận thấy điều này trong các bài kata của những võ sĩ đai đen. “Kumite” chính là việc vận dụng các kỹ thuật này trong chiến đấu nhưng không theo một trình tự nhất định và cần sự tập trung vào tốc độ và hiệu quả.

Cùng VoThuat.vn xem những miếng đánh đặc trưng của võ phái Shotokan Karate:

Trần Tâm

languarr