Người Triều Tiên tập võ gì?

Dân tộc Triều Tiên ngày nay đã chia cắt thành hai quốc gia, hai nền kinh tế khác nhau, nhưng vẫn sở hữu chung những giá trị truyền thống, văn hóa, trong đó có môn võ Sib Pal Gi.

“Khuyển mã chi tình” – tinh hoa võ ngựa trong võ cổ truyền

Sốc với màn biểu diễn võ thuật cổ truyền Malaysia

Sib Pal Gi (còn được phiên âm và viết theo những cách khác như Shippalgi, Sibpalgi, Sipalki, Sippalki, 십팔기) là môn võ truyền thống của người Triều Tiên (bao gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay.

Sib Pal Gi có thể xem là một bộ môn võ thuật tổng hợp, bởi lẽ từ “Sib Pal Gi” vốn đã có nghĩa là “18 bộ môn chiến đấu”, bao gồm cả vũ khí và võ thuật chiến đấu tay không. Thế nhưng, kỹ năng sử dụng vũ khí vẫn là các kiến thức trọng yếu.

Trong số những tài liệu cổ nhất còn sót lại của Sib Pal Gi, tài liệu còn đầy đủ và rõ ràng nhất chính là cuốn sáchMuyejebo (năm 1961). Theo đó, Sib Pal Gi sử dụng các thế võ chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, Nhật Bản, sử dụng các vũ khí như khiên, gậy, kiếm, giáo, đinh ba…

Nhiều tài liệu khác cho rằng Sib Pal Gi có ảnh hưởng rất lớn đến các bộ môn võ thuật sau này của người Triều Tiên như Taekwondo, Hapkido.

Qua chiều dài phát triển của lịch sử, bộ môn Sib Pal Gi ngày nay vẫn còn tồn tại, nhưng đã bị phân tách, cải tiến rất nhiều.

Video clip: Một bài quyền Sib Pal Gi ngày nay

Phạm Vũ

languarr