Những tuyệt kỹ Judo của võ sư Georgii

Những cú Ippon tuyệt đỉnh của võ sư Georgii đc quay ở tốc độ chậm. giúp chúng ta học hỏi các kỹ thuật judo tuyệt vời từ ông. Cùng xem và học hỏi các kỹ thuật từ võ sư này:

Hoàng Vũ