Roda – hình thức tập luyện có “một – không – hai” của Capoeira

Các võ sinh Capoeira, với hình thức tập luyện đặc biệt mang tên “Roda”, họ có thể tập luyện bất cứ đâu, với tiếng nhạc và niềm vui thích mà không phải môn võ nào cũng có được.

Đôi lời lạm bàn về Văn hóa võ thuật

Ram Muay – nét văn hóa đặc trưng của Muay Thái

Roda là vòng tròn trong đó hai người chơi capoeira. Roda có nghĩ là vòng tròn của sự sống “Circle of life” và sự sống thì phải thật có năng lượng, có tiếng cười, có âm nhạc và không ngừng hoạt động.

Thường xuyên nhất trong các Roda , đối thủ lớn nhất của bạn là chính mình. Triết lý đóng một vai trò lớn trong Capoeira và các giáo viên tốt nhất phấn đấu để dạy Respeito ( Tôn trọng ) , Responsabilidade ( Trách nhiệm ) , Segurança ( an toàn / an) , Malícia ( thông minh /quan sát biết nhận biết) , và Liberdade ( Liberty / Tự do ) .

Roda không chỉ là một hình thức tập luyện võ thuật, mà còn làm môi trường giao lưu văn hóa, thử thách kỹ năng của các Capoeirista (người tập Capoeira), hay về với đúng ý nghĩa nguyên bản của nó: nhảy múa và vui vẻ. Nhờ Roda, các Capoeirista có thể tập luyện mà không cần lo lắng về việc một ngày nào đó họ sẽ đánh mất đi động lực tập luyện của mình. Với họ, chính niềm vui mới là thứ thu hút họ đến võ thuật.

Phạm Vũ

languarr