Sib Pal Gi – võ cổ truyền của dân tộc Triều Tiên

Sib Pal Gi  (còn được phiên âm và viết theo những cách khác như Shippalgi, Sibpalgi, Sipalki, Sippalki, 십팔기) là môn võ truyền thống của người Triều Tiên (bao gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay.

Võ thuật đặc nhiệm Triều Tiên thực sự mạnh đến đâu?
Cựu điệp viên Triều Tiên tiết lộ mánh nghề

“Sib Pal Gi” nghĩa là “18 bộ môn chiến đấu”, bao gồm cả vũ khí và võ thuật chiến đấu tay không. Thế nhưng, kỹ năng sử dụng vũ khí vẫn là các kiến thức trọng yếu.

ađâs

Những tài liệu cổ xưa nhất (và cũng được cho là đầu tiên) của Sib Pal Gi còn để lại là sách Muyejebo (năm 1961). Theo đó, Sib Pal Gi sử dụng các thế võ chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, Nhật Bản, sử dụng các vũ khí như khiên, gậy, kiếm, giáo, đinh ba….

Qua chiều dài phát triển của lịch sử, Sib Pal Gi đã bị phân tách, cải tiến rất nhiều.

Một bài quyền của Sib Pal Gi

Sib Pal Gi truyền thống

Y.N

loading...

languarr