Tìm hiểu về Trương Tam Phong – người sáng lập Thái Cực Quyền

Có một câu chuyện kể rằng Trương Tam Phong quan sát hạc và rắn đánh nhau, hạc từ trên cây xà xuống đấu với rắn nằm khoanh tròn, con rắn đang tĩnh chợt động tránh né có hướng. Với hiểu biết của mình về đạo và trường phái thiếu lâm ngoại gia, Trương Tam Phong đã sáng tạo 1 môn võ mới dựa vào đạo lý lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương. Thân thế Trương Tam Phong vẫn còn là 1 ẩn đố, ông được nhắc tới trong nhiều truyền thuyết, mỗi truyền thuyết lại là 1 câu chuyện….

Quyền pháp do Trương Tam Phong sáng tạo đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và cho đến nay môn võ này đã được hàng triệu người trên thế giới tập luyện có tên gọi là Thái Cực Quyền một môn nội gia quyền thuật, mọi động tác đều nhẹ nhàng thanh thoát, trường giang đại hải, liên miên bất tận, gốc rễ ở chân, phát ở đùi …

loading...

languarr