Towards the Light – bức tranh kì diệu về nghệ thuật của Khí công

“Towardss the Light” là một video clip của võ sư Khí công Thái Cực quyền Wang Hai Jun, được thực hiện để chào mừng ngày Quốc tế Thái Cực Quyền (25/4 hằng năm).

Ý nghĩa của “Tương liên bất đoạn” trong Thái Cực Quyền

Ý nghĩa “nội ngoại tương hợp” trong Thái Cực Quyền

Thông qua video này, Wang Hai Jun đã truyền tải thông điệp tuyệt đẹp và sống động về quan niệm của môn võ thuật cổ xưa, về Khí công – dòng chảy năng lượng tồn tại trong mỗi con người, cũng như nghệ thuật vận động của Thái Cực Quyền.

Luyện tập Thái Cực Quyền từ năm 9 tuổi, hiện nay Wang Hai Jun là một trong những võ sư hàng đầu thế giới ở bộ môn này. Sở hữu nhiều danh hiệu cao quý tại Trung Quốc nhưng ông lại chọn sống và giảng dạy Thái cực tại Manchester, Anh, tiếp tục con đường truyền bá bộ môn võ thuật – nghệ thuật vận động này.

Hồ Võ