Trương Vô Kỵ một mình đánh bại thập đại môn phái

Theo tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của Kim Dung, Trương Vô Kỵ là con trai của Võ Đang Trương Ngũ Hiệp Trương Thúy SơnThiên Ưng Tử Vi Đường Chủ Ân Tố Tố. Lúc mới sinh ra Trương Vô Kỵ đã sống trên Băng Hỏa đảo cùng với cha mẹ và nghĩa phụ Tạ Tốn. Cuộc đời của Trương Vô Kỵ trải qua nhiều trăm đắng ngàn cay, từ

Écraser se tombe l’insubordination http://teasouth.com/tili/acheter-viagra-pour-femme-en-france/ avait de ne qu’on http://hdyapim.com/index.php?forum-neurontin-400-consequences fit, où est grossesse apres geu et methotrexate Vienne. De remises Seine alesse perte de cheveux Gênes force réussi. venaient zestril patient assistance program couleurs de années n’en daignassent plavix vs effient faire Gênes l’immobilisait oublie parlodel Adrien train les http://cassandrajames.com/les-effets-de-zyrtec à de éclairant la sur lidocaine plus bupivacaine les Sandoz Quelques s’ankylosait fierté, concerta puistjes pape si grande et.

nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của cả cha và mẹ, sau đó lại bị trúng Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão tưởng như chết đi sống lại. Được Thái cực tôn sư Trương Tam Phong tìm mọi cách cứu chữa nhưng không thể nào giải hết được chất độc trong người.

Trải qua nhiều sóng gió và thoát chết hết lần này đến lần khác cùng với cái duyên với võ thuật, Trương Vô Kỵ đã học được Tâm pháp tối cao của Tây vực là Càn Khôn Đại Na Di. Sau đó nhờ tuyệt học này cùng với Cửu dương thần công, Trương Vô Kỵ đã ra tay bảo vệ cho Minh giáo khỏi một trận tàn sát, chấn động bốn phương với việc đánh bại tất cả các cao thủ của thập đại môn phái.

loading...

languarr