Áp dụng Tiểu Niệm Đầu của Vĩnh Xuân vào thực tế

Tiểu Niệm Đầu là bài học đầu tiên và đơn giản nhất đối với những ai tập Vĩnh Xuân.

VoThuat.vn xin giới thiệu video sau đây của Master Wong giới thiệu về cách áp dụng Tiểu Niệm Đầu của Vĩnh Xuân vào thực tế:

https://vimeo.com/125441864

Nhật Vũ

loading...

languarr