Làm quen với môn võ Vịnh Xuân của Ip Man (phần 2)

Mới các bạn cùng làm quen với một số kỹ thuật cận chiến qua những chiêu thức dưới đây.

Làm quen với môn võ Vịnh Xuân của Ip Man (phần 1)

Thiên Lạc

languarr