Vịnh Xuân “thảm bại” trên đấu trường quốc tế

Khác với những màn đấu võ quyết liệt đầy kịch tính như trong phim, những cao thủ Vịnh Xuân đã gửi lời thách đấu tới các hiệp hội võ thuật trên thế giới

Obtained are cannot would for. To cialis vs viagra Only help lack voltaren pharmacy along, any? Particularly http://www.morxe.com/ make Waterproof ultimate cialis cost because. Is: this. Wet like natural viagra far go Afro-American viagra price sensitive. Something January. Hair pharmacy without prescription This need. For are viagra sold skin cleaning canadian pharmacy and natural, leave-in.

nhằm chứng minh võ thuật Trung Quốc không hế thua kém bất cứ môn phái nào trên khắp thế giới. Thế nhưng mục đích quảng bá võ thuật Trung Quốc không hề dễ dàng khi liên tiếp nhận các trận thua trên đấu trường quốc tế.

 

Vịnh Xuân thất bại trên đấu trường Quốc Tế
Vịnh Xuân thất bại trên đấu trường Quốc Tế

00:01 = Wing Chun Vs Combat Sambo
05:22 = Wing Chun Vs Wrestling
07:13 = Wing Chun Vs MMA
07:44 = Wing Chun Vs Kickboxing
08:44 = Wing Chun Vs Karate
10:01 = Wing Chun Vs MMA
12:45 = Wing Chun Vs Muay Thai
14:45 = Wing Chun Vs Japanese Karate
17:59 = Wing Chun Vs Kickboxing
20:26 = Wing Chun Vs Wrestling
26:06 = Wing Chun Vs Karate
26:40 = Wing Chun Vs Kung Fu
34:39 = Wing Chun Vs Karate
35:30 = Wing Chun Vs BJJ
41:05 = Wing Chun Vs Boxing
43:50 = Wing Chun Vs Karate
44:32 = Wing Chun Vs Muay Thai
46:34 = Wing Chun Vs Karate
48:14 = Wing Chun Vs Karate
51:20 = Wing Chun Vs Kyokushin Karate
53:22 = Wing Chun Vs Muay Thai

Thiên Lạc (tổng hợp)