Báo hình quyền trong Vịnh Xuân

Việc mô phỏng các động tác của muôn thú trong thiên nhiên để biến thành những kỹ thuật chiến đấu tạo nên những nét độc đáo và đẹp mắt của võ thuật thế giới. Những kỷ thuật của xà quyền (mô phỏng động tác vồ mồi, cú mổ của rắn), hổ quyền (mô phỏng kỹ thuật vồ, bắt, xé mồi của cọp)… và hàng trăm kỹ thuật cổ quái khác mô phỏng động tác của cóc, sư tử, chuồn chuồn… mà chúng ta từng thấy không những trong phim ảnh mà cả ở đời thường. Môn phái võ thuật Vịnh Xuân phát triển tại Việt Nam cũng có những kỹ thuật mô phong từ các con vật như thế và “Báo hình quyền” là một ví dụ… 

loading...

languarr