15 thế chiến lược tấn công của Vovinam (Kì 2)

Chiến lược là một trong những đòn thế liên hoàn rất đặc trưng của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, nó đòi hỏi người tập luyện phải luyện một cách thuần thục để tạo thành phản xạ.

Trong hệ thống kỹ thuật của môn phái Vovinam Việt Võ đạo cũng có những bài bản riêng và hướng dẫn cho võ sinh tập luyện từ dễ đến khó, từ thấp lên cao, từ những đòn thế căn bản có các thế đánh từng động tác một và được ghép lại thành một chuỗi động tác liên hoàn, như các lối đấm, các lối đá, các lối chém… được ghép lại thành các bài quyền, các bài song luyện … và cũng chính từ những đòn căn bản đó các đòn chiến lược được ra đời và được biên tập thành một hệ thống đòn thế chiến lược, một trong những hệ thống kỹ thuật quan trọng của môn phái.

vovinam

Ðược chia ra theo chương trình huấn luyện của từng cấp đai, được sắp xếp từ dễ tới khó, từ đơn giản tới phức tạp, từ 2 – 3 động tác trong một đòn thế chiến lược lên đến 8 động tác trongmột đòn thế chiến lược, về kỹ thuật được cấu tạo rất đa dạng, có động tác hư, có động tác thực (hư chiêu, hữu chiêu), tấn pháp được sử dụng linh hoạt để có thể di chuyển, phối hợp các thế đánh trong đòn chiến lược được linh hoạt.

Tiếp theo kỳ trước, xin giới thiệu 5 thế tấn công trình độ sơ đẳng còn lại trong hệ thống đòn chiến lược của môn phái.

* Đòn chiến lược số 11:

Đây là đòn đánh rất tinh tế và hiệu quả của Vovinam Việt Võ Đạo được kết hợp bởi 2 đòn: đấm thẳng và đạp hậu (cả trái và phải).

Đòn thứ nhất: Đinh tấn trái

– Bước 1: Võ sinh đứng trực diện đối phương trong tư thế thủ đinh tấn trái, nhấp (lướt) chân trái về phía trước, đồng thời tay trái tung ra đòn đấm thẳng vào vùng mặt đối phương.

– Bước 2: Vừa dứt đòn đấm thẳng tay trái, võ sinh thu tay về đồng thời xoay người tung ra đòn đạp hậu chân phải vào vùng bụng hoặc mặt đối phương.

Đòn thứ 2: Đinh tấn phải

– Bước 3: Sau khi tung ra đòn đạp hậu chân phải vào đối phương, võ sinh hạ chân phải xuống chuyển tư thế sang đinh tấn phải. Võ sinh tiếp tục nhấp (lướt) chân phải về phía đối phương, tay phải tiếp tục tung ra đòn đấm thẳng phải vào vùng mặt đối phương.

– Bước 4: Vừa dứt đòn đấm thẳng phải, võ sinh thu tay về, đồng thời xoay người tung ra đòn đạp hậu chân trái vào vùng mặt hoặc vùng bụng đối phương để kết thúc đòn chiến lược số 11.

Lưu ý:

– Khi lướt về phía đối phương, võ sinh nên lướt hơi chếch sang trái hoặc sang phải để thuận tiện cho đòn chân tung ra.

–  Sau khi đấm thắng, võ sinh có thể hạ thấp vai để tung ra đòn đạp hậu theo thế đầu, chân và hông cùng nằm trên 1 đường thẳng.

vovinam

* Đòn chiến lược số 12:

Đây là đòn liên hoàn được đánh cả 2 bên trái và phải. Đòn căn bản được sử dụng là đá tạt – chém lối số 1 (chém ngược ra sau lưng). Võ sinh thi triển đòn thế này trong tư thế đối mặt, chân thủ đinh tấn trái, thực hiện qua 2 bước:

– Bước 1: Võ sinh tung đòn đá tạt chân phải ngang vào vùng mặt/đầu đối phương.

– Bước 2: Khi đối phương lùi về tránh hoặc hạ thấp người né đòn, võ sinh hạ chân phải xuống theo hướng tam giác chuyển thành trung bình tấn (trọng lượng chia đều 2 bên, hai mũi chân song song nhau). Lưng vẫn quay, hơi nghiêng về phía đối phương.

– Bước 3: Quan sát vị trí đối phương. Khi đối phương nằm trong vùng sải tay, võ sinh tung ra đòn chém cạnh tay trái lối số 1 vào vùng thái dương, đồng thời tay phải che chắn vùng mặt.

– Bước 4: Võ sinh tiếp tục tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1 vào vùng thái dương, tay trái che chắn vùng mặt.

– Bước 5: Sau khi tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1, võ sinh chuyển đinh tấn chân phải, tung ra đòn đá tát trái vào ngang vùng đầu đối phương và tiếp tục tung ra đòn chém cạnh tay phải lối số 1 và chém canh tay trái lối số 1 để kết thúc chiến lược số 12.

vovinam

* Đòn chiến lược số 13:

Chiến lược số 13 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn sử dụng cước pháp làm trọng, thi triển cả 2 bên trái và phải nhưng không sử dụng đòn tay. Tấn pháp sử dụng trong chiến lược số 13: Đinh tấn – trảo mã tấn. Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 13: Đá tạt, đạp hậu.

Võ sinh thi triển đòn thế này trong tư thế thủ đinh tấn trái, mặt đối mặt với đối phương.

– Bước 1:  Võ sinh tung đòn đá tạt ngang chân phải vào vùng mặt hoặc vùng hông đối phương.

– Bước 2: Võ sinh hạ chân phải xuống, xoay người chuyển trảo mã tấn phải đồng thời tung đòn đạp hậu chân trái vào mặt hoặc bụng đối phương.

– Bước 3:  Võ sinh xoay người trở lại tư thế đối mặt, chân thủ đinh tấn phải.

– Bước 4: Võ sinh lướt nhanh và tung ra đòn đá tạt ngang chân trái vào mặt hoặc hông đối phương.

– Bước 5: Võ sinh hạ chân trái xuống, xoay người chuyển trảo mã tấn trái đồng thời tung đòn đạp hậu chân phải vào mặt hoặc bụng đối phương để kết thúc chiến lược số 13.

vovinam

* Đòn chiến lược số 14:

Chiến lược số 14 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được thi triển cả 2 bên trái và phải.

Đòn căn bản sử dụng trong chiến lược số 14 là đấm thẳng, đấm bật, xỉa thẳng, chỏ lối số 2.

Võ sinh áp dụng chiến lược số 14 này trong tư thế thủ đinh tấn, mặt đối mặt với đối phương.

Võ sinh thực hiện chiến lược số 14 với 2 vế trái và phải:

Bước 1: Võ sinh thủ đinh tấn trái, chân trái lướt về phía đôi, tay trái tung ra đòn đấm thẳng vào vùng mặt đối phương.

Bước 2: Võ sinh thu (cuộn) tay trái về kết hợp với tay phải tung ra đòn đấm bật – xỉa thẳng vào vùng mặt và yết hầu của đối phương, Đòn đấm bật xỉa thẳng này được tung ra với tay phải úp, xỉa thẳng vào vùng yết hầu đối phương, tay trái đấm bật mu bàn tay vào mặt đối phương. Khớp chỏ tay trái nằm trên mu bàn tay phải.

Bước 3: Chân phải xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, tay phải tung ra đòn chỏ lối số 2 vào vùng đầu, cổ đối phương. Lúc này, lưng võ sinh quay về phía đối phương, chân thủ đinh tấn phải.

Bước 4: Chân trái xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, tay trái tung ra đòn chỏ lối số 2 vào vùng đầu, cổ đối phương để kết thúc vế đầu tiên chiến lược số 14 của Vovinam Việt Võ Đạo.

Bước 5: Vế bên phải, võ sinh thực hiện tương tự như trên. Bắt đầu ở tư thế thủ đinh tấn phải.

vovinam

* Đòn chiến lược số 15:

Chiến lược số 15 của Vovinam Việt Võ Đạo  là đòn liên hoàn được thực hiện cả 2 bên trái và phải.

Đòn căn bản sử dụng là: đấm thấp, đấm móc ngang, đấm phạt ngang, đấm múc và chém quét; cùng với các tấn pháp: Đinh tấn, hồi tấn, tam giác tấn.

Khẩu quyết của chiến lược số 15 trong bài Ngũ Môn Quyền: Ngũ quyền trực thủ liên chi đả (nghĩa là dùng một tay đánh ra 5 đòn liên tiếp)

Võ sinh thi triển chiến lược số 5 theo 2 vế trái và phải; tư thế đối mặt với đối phương.

Bước 1: Trong tư thế thủ đinh tấn trái, võ sinh hạ thấp người tung ra đòn đấm thấp tay trái vào vùng bụng đối phương.

Bước 2: Tay trái thu về hông, chân phải bước lên phía sau chân trái tạo thành thế Hồi tấn, đồng thời tay trái tung ra đòn đấm móc ngang vào thái dương hoặc vùng mặt đối phương.

Bước 3:  Thu tay trái về hông, chân trái bước dài lên tạo thành thế Đinh tấn trái, đồng thời tay trái đấm phạt ngang vào thái dương hoặc vùng mặt đối phương.

Bước 4: Thu tay trái về hông, chân phải bước xéo lên 45 độ tạo thành thế Tam giác tấn phải, đồng thời tay trái tung ra đòn đấm múc vào vùng bụng đối phương.

Bước 5: Thu tay trái về che vùng má phải, cuối cùng tung ra đòn chém quét (tay trái – chân trái) để kết thúc chiến lược số 15 của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Thế Hiển