14 động tác bodyweight tập cơ vai cuồn cuộn

Các động tác Bodyweight được giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp bạn có buổi tập cơ vai nâng cao vô cùng hiệu quả. Xin lưu ý rằng, đây là những động tác dành cho người đã có kinh nghiệm tập luyện từ 2 tháng trở lên.

Bài Tabata 4 phút tập cơ bụng 6 múi săn chắc
Tập cơ lưng hoàn hảo tại nhà với tạ đơn

1. Trồng chuối chống đẩy

2. Trồng chuối và bước nhỏ

3. Trồng chuối và chống đẩy tĩnh

4. Trồng chuối chống đẩy tay hẹp

5. Chống đẩy tĩnh chân đặt lên tường

6. Kéo dây 2 bên

7. Kéo dây song song trước mặt

8. Đẩy người trên xà đơn

9. Gập người 90 độ chống đẩy

10. Chống đẩy xiên

11. Chống đẩy tay ngược

12. Chống đẩy rướn người

13. Chống đẩy tay rộng

14. Chống đẩy ngược

Video hướng dẫn tập luyện

Đăng Huy

http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=67a4065567d94dd681082012c3cc6f11&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

languarr