Kỹ thuật Hip Throw “chuẩn mực” trong Judo và MMA

Hip Throw là nhóm các kỹ thuật quan trọng trong võ thuật nói chung và các môn Judo, Jiujitsu, Wrestling, MMA… nói riêng. Về cơ bản, đòn Hip Throw dùng hông (Hip) để phá vỡ trạng thái cân bằng của đối thủ để thực hiện cú quăng ném (Throw).

Duy Nhất hướng dẫn kỹ thuật băng tay cơ bản cho dân Muay

Shoulder Roll – hướng dẫn kỹ thuật “hộ mạng” của Mayweather

Judo là một trong những bộ môn có tỷ lệ sử dụng các đòn Hip Throw nhiều nhất. Trong hệ thống kỹ thuật Kodokan chuẩn của Judo, có 6 đòn thuộc nhóm đòn Goshi (Hip Throw), tuy cùng sử dụng nguyên lý phá vỡ trọng tâm bằng hông nhưng lại có cách thực hiện khác nhau tùy theo tư thế khởi đầu, cách trì níu đối thủ, các phá vỡ trọng tâm hoặc kết thục đòn. Một số kỹ thuật khác như Kubi Nage (không nằm trong hệ thống kỹ thuật Kodokan) dù không nằm trong nhóm đòn Goshi nhưng cũng có đặc điểm kỹ thuật gần giống hoặc dễ chuyển đổi qua lại khi thi đấu.

Video clip cho thấy các kỹ thuật Hip Throw (Goshi) trong Judo đòi hỏi khả năng níu giữ cơ thể đối thủ với sự hỗ trợ của võ phục.

Trong các thể thức thi đấu như Wrestling và MMA, các võ sĩ không mặc loại võ phục có thể níu giữ, từ đó không thể thực hiện nhiều kỹ thuật Hip Throw đa dạng như Judo. Hầu hết các đòn được xem là Hip Throw trong Wrestling hay MMA đều biến thể từ một kỹ thuật thống nhất và tương ứng với đòn O Goshi trong Judo. Như vậy, đòn O Goshi trong Judo có thể xem như là đòn đại diện cho nhóm kỹ thuật Goshi khi dịch sang thuật ngữ “Hip Throw” để giải thích trong các môn võ khác.

Một video clip hướng dẫn Hip Throw trong MMA.

Nếu bạn search “how to hip throw” trên Youtube, có một sự thật là đa số các clip đều dạy đòn O Goshi và coi nó mặc định đại diện cho đòn “Hip Throw” trong tiếng Anh.

Phạm Vũ

loading...

languarr