Tập cơ vai chuyên sâu toàn diện cùng 10 động tác đa dạng

loading...

Tập cơ vai chuyên sâu có nghĩa là bạn sẽ tạm quên những động tác cổ điển và tiến lên thực hiện những động tác khó và hiệu quả cao hơn. 10 động tác sau đây sẽ cho bạn một lịch tập nâng cao, chuyên sâu do chuyên gia của trang BodyBuildingcom hướng dẫn.

Kết quả hình ảnh cho Advanced Shoulder & Hybrid Workout | Ripped Remix | Day 13

Động tác 1: Đẩy và xoay tạ đơn (kiểu Arnold)

Động tác 2: Kéo bánh tạ vuông lên trước mặt

Động tác 3: Gập người 90 độ và kéo tạ đơn sang ngang

Động tác 4: Đẩy thanh tạ sát ngực lên qua đầu

Động tác 5: Đứng xách tạ sát ngực

Động tác 6: Cầm tạ đứng nhún vai

Động tác 7: Chống đẩy uốn người

Động tác 8: Chống đẩy kết hợp nhảy cao

Động tác 9: Chống đẩy nẩy người

Động tác 10: Hít xà đơn

Video hướng dẫn 10 động tác tập cơ vai chuyên sâu hiệu quả

languarr