Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Udekime Nage

Đây là đòn thế ném sau khi là đối phương mất thăng bằng qua cách nâng khuỷu tay. Kỹ thuật này đòi người Tori phải có sự uyển chuyển, hài hoà khi liên tục tạo ra “quỹ đạo đường tròn” trong khi ra đòn; từ cách nắm tay, khống chế, nâng khuỷu tay đến ném Uke đi. Lưu ý rằng bạn nên nâng khuỷu tay của Uke cao nhất có thể  để họ thật sự mất thăng bằng.

Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Sankyo
Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Gokyo

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95928″]

Đăng Huy