Vì đâu Lưu Bang thống nhất được thiên hạ?

loading...

Vốn là kẻ lông bông, chỉ quen ăn chơi, đàn đúm, bí quyết nào đã giúp Lưu Bang khởi nghĩa, đoạt được thiên hạ của nhà Tần? 

Khi còn trẻ Lưu Bang là kẻ lông bông đầu đường xó chợ, đến tuổi trưởng thành vẫn suốt ngày chỉ ham vui tụ tập, đàn đúm với đám bạn bất hảo trên phố. Thậm chí say rượu còn quỵt tiền chủ quán, ngang ngược hăm dọa người khác, trêu ghẹo đàn bà con gái. Không thể ngờ rằng có ngày Lưu Bang phát cơ khởi nghĩa, đánh Đông dẹp Tây, đoạt thiên hạ nhà Tần, dựng lên cơ đồ nhà Hán. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Khi còn trẻ Lưu Bang là kẻ lông bông đầu đường xó chợ, đến tuổi trưởng thành vẫn suốt ngày chỉ ham vui tụ tập, đàn đúm với đám bạn bất hảo trên phố. Thậm chí say rượu còn quỵt tiền chủ quán, ngang ngược hăm dọa người khác, trêu ghẹo đàn bà con gái. Không thể ngờ rằng có ngày Lưu Bang phát cơ khởi nghĩa, đánh Đông dẹp Tây, đoạt thiên hạ nhà Tần, dựng lên cơ đồ nhà Hán. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Ngoài việc “thời thế tạo anh hùng ra” có một nguyên nhân vô cùng quan trọng đã giúp Lưu Bang thành công đó chính là thuật dùng người vô cùng cao siêu. Lật giở sử sách mới thấy, văn thần võ tướng của Lưu Bang phần lớn đều xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Ảnh minh họa chân dung Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Ngoài việc “thời thế tạo anh hùng ra” có một nguyên nhân vô cùng quan trọng đã giúp Lưu Bang thành công đó chính là thuật dùng người vô cùng cao siêu. Lật giở sử sách mới thấy, văn thần võ tướng của Lưu Bang phần lớn đều xuất thân từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Ảnh minh họa chân dung Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Tào Tam là tiểu sử khu tại Bái huyện, Phàn Khoái là đồ tể chuyên giết chó. Hạ Hầu Anh và Lâu Kính là phu xe ngựa. Chu Bột mưu sinh bằng nghề dệt chiếu kiêm đánh trống hội và trống đám ma. Ảnh minh họa chân dung Tào Tam.
Tào Tam là tiểu sử khu tại Bái huyện, Phàn Khoái là đồ tể chuyên giết chó. Hạ Hầu Anh và Lâu Kính là phu xe ngựa. Chu Bột mưu sinh bằng nghề dệt chiếu kiêm đánh trống hội và trống đám ma. Ảnh minh họa chân dung Tào Tam.
Quán Anh chuyên buôn vải. Lệ Thực chỉ là anh học trò nghèo. Bành Việt, Kình Bố vốn là phường lưu mạnh trộm cướp. Thậm chí, Trần Bình vốn còn là thái bộc của Ngụy Vương Cữu. Sau này đi theo Hạng Vũ rồi lai bỏ đi theo Lưu Bang và được trọng dụng lập nhiều chiến công trong việc xây dựng đại nghiệp nhà Hán. Sau này từng làm tể tướng của Văn Đế và kết hợp với Chu Bột phá tan vị chính biến của Lã Hậu. Ảnh minh họa chân dung Hạng Vũ.
Quán Anh chuyên buôn vải. Lệ Thực chỉ là anh học trò nghèo. Bành Việt, Kình Bố vốn là phường lưu mạnh trộm cướp. Thậm chí, Trần Bình vốn còn là thái bộc của Ngụy Vương Cữu. Sau này đi theo Hạng Vũ rồi lai bỏ đi theo Lưu Bang và được trọng dụng lập nhiều chiến công trong việc xây dựng đại nghiệp nhà Hán. Sau này từng làm tể tướng của Văn Đế và kết hợp với Chu Bột phá tan vị chính biến của Lã Hậu. Ảnh minh họa chân dung Hạng Vũ.
Nhìn vào đám đại thần của Lưu Bang đa phần đều có xuất thân bất hảo, vậy mà dưới sự chỉ huy của Lưu Bang đều trở thành những nhân vật xuất chúng, có đóng góp to lớn vào xây dựng vương nghiệp. Sự thông minh của Lưu Bang chính là nằm ở khả năng dùng người như thần, biến một người bình thường thành một vũ khí sắc bén, biết tận dụng sở trường và hạn chế sở đoản của họ. Ảnh minh họa chân dung Hàn Tín.
Nhìn vào đám đại thần của Lưu Bang đa phần đều có xuất thân bất hảo, vậy mà dưới sự chỉ huy của Lưu Bang đều trở thành những nhân vật xuất chúng, có đóng góp to lớn vào xây dựng vương nghiệp. Sự thông minh của Lưu Bang chính là nằm ở khả năng dùng người như thần, biến một người bình thường thành một vũ khí sắc bén, biết tận dụng sở trường và hạn chế sở đoản của họ. Ảnh minh họa chân dung Hàn Tín.
Lưu Bang hơn người ở chỗ đã dùng người thì không bao giờ nghi ngờ, còn người nào đã nghi ngờ không bao giờ dùng. Trong đội ngũ của ông ta có rất nhiều người xưa vốn là những kẻ từng theo hầu đối thủ nhưng không chịu được lại chạy sang đầu quân cho Lưu Bang. Ảnh minh họa chân dung Hán Thái Tổ Lưu Bang.
Lưu Bang hơn người ở chỗ đã dùng người thì không bao giờ nghi ngờ, còn người nào đã nghi ngờ không bao giờ dùng. Trong đội ngũ của ông ta có rất nhiều người xưa vốn là những kẻ từng theo hầu đối thủ nhưng không chịu được lại chạy sang đầu quân cho Lưu Bang. Ảnh minh họa chân dung Hán Thái Tổ Lưu Bang.
Lưu Bang đã mở rộng cửa đón nhận, thậm chí rất trọng dụng họ. Chính vì sự tín nhiệm và trọng dụng của Lưu Bang đã khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng và có “sân” để dựng võ nên đều dốc lòng trung thành cống hiến. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Lưu Bang đã mở rộng cửa đón nhận, thậm chí rất trọng dụng họ. Chính vì sự tín nhiệm và trọng dụng của Lưu Bang đã khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng và có “sân” để dựng võ nên đều dốc lòng trung thành cống hiến. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Đối với nhân tài, điều họ mong muốn không phải chỉ có thù lao xứng đáng mà cái họ cần nhất đó là sự tôn trọng, tín nhiệm. Ông luôn dùng sự chân thành đối đãi với họ, đây chính là ưu điểm và thế mạnh của Lưu Bang. Đối với Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình chỉ cần có vấn đề gì cần đưa ra thì Lưu Bang đều trả lời một cách thành thực nhất. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang và các văn thần võ tướng.
Đối với nhân tài, điều họ mong muốn không phải chỉ có thù lao xứng đáng mà cái họ cần nhất đó là sự tôn trọng, tín nhiệm. Ông luôn dùng sự chân thành đối đãi với họ, đây chính là ưu điểm và thế mạnh của Lưu Bang. Đối với Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình chỉ cần có vấn đề gì cần đưa ra thì Lưu Bang đều trả lời một cách thành thực nhất. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang và các văn thần võ tướng.
Ngoài tín nhiệm, tôn trọng, Lưu Bang cũng luôn ban thưởng kích lệ và công nhận công lao của họ một cách kịp thời và xứng đáng. Đây chính là sự khẳng định chắc chắn nhất về tài năng cũng như sự cống hiến của mỗi người. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Ngoài tín nhiệm, tôn trọng, Lưu Bang cũng luôn ban thưởng kích lệ và công nhận công lao của họ một cách kịp thời và xứng đáng. Đây chính là sự khẳng định chắc chắn nhất về tài năng cũng như sự cống hiến của mỗi người. Ảnh minh họa chân dung Lưu Bang.
Ngay sau khi đoạt được thiên hạ, Lưu Bang đã căn cứ vào công lao đóng góp của từng người mà ban thưởng xứng đáng. Không chỉ có phong thưởng cho Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, Bành Việt… mà ngay đến người ông ta ghét nhất là Ung Xỉ cũng được ban thưởng. Điều này đủ thấy Lưu Bang trở thành bậc thầy cao thủ trong thuật dùng người.
Ngay sau khi đoạt được thiên hạ, Lưu Bang đã căn cứ vào công lao đóng góp của từng người mà ban thưởng xứng đáng. Không chỉ có phong thưởng cho Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, Bành Việt… mà ngay đến người ông ta ghét nhất là Ung Xỉ cũng được ban thưởng. Điều này đủ thấy Lưu Bang trở thành bậc thầy cao thủ trong thuật dùng người.

V.Đ

languarr