Hoàng Phi Hồng và bi kịch thê thảm ở cuối đời

 

Là một nhân vật nổi tiếng khắp Trung Quốc song cho đến lúc chết, Hoàng Phi Hồng thậm chí còn không có đủ tiền mua một chiếc quan tài cho mình.

https://youtu.be/1XaP7tUlc6I

Võ Đạt

loading...

languarr