Lễ giỗ Tổ lần thứ 54 môn phái Vovinam – Việt Võ đạo

Theo thông lệ hàng năm, các môn đồ trên toàn thế giới cùng tụ hội về Tổ đường môn phái Vovinam – Việt Võ đạo (số  31 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP. Hồ Chí Minh) để cùng dâng nén hương lên anh linh của Sáng tổ Nguyễn Lộc – người thầy khai sáng môn võ thuật đầy tự hào của dân tộc Việt. Đặc biệt trong ngày giỗ tổ năm nay 2014 các tân khoa Hồng đai cũng vinh dự được thắt màu đai mới nhân sự kiện quan trọng này.

1
Quang cảnh buổi Lê giổ Tổ lần thứ 54 tại Tổ đường môn phái Vovinam – Việt Võ đạo.
4
Các võ sư Hội đồng Chưởng quản môn phái nghiêm lễ trước bàn thờ sáng tổ Nguyễn Lộc.
3
Võ sư Võ Văn Tuấn đọc tiểu sử Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc.

 

8
Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam thế giới và Liên đoàn Vovinam Việt Nam thắp hương trước bàn thờ Sáng tổ.
12
Hoa của các tổ chức, môn sinh nhân ngày Giỗ Tổ.

13

6
Từ trái sang: Võ sư Nguyễn Văn Vang, Võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu, Võ sư Nguyễn Văn Sen.
14
Võ sư Nguyễn Văn Sen thắt đai danh dự cho thủ khoa chuẩn cao đẳng Trần Thế Thường (TP.HCM).
17
Võ sư Trần Tấn Vũ và Võ sư Nguyễn Văn Sen.
1-
Nhà vô địch thế giới Mai Thị Kim Thùy (trái) là một trong những tân khoa được thắt màu đai mới lần này.
16
Các tân khoa cao đẳng cùng các võ sư Hội đồng chưởng quản và lãnh đạo WVVF, VVF.

 

 

loading...

languarr