Bài học từ võ thuật – Gánh nước đừng quên đào giếng

Võ thuật là một trong những lĩnh vực gắn liền với lịch sử phát triển của nhân loại. Ở nhiều quốc gia, dân tộc, võ thuật ăn sâu vào đời sống văn hóa, xã hội. Không phải hiển nhiên mà ta có thể dễ dàng dùng những câu chuyện trong võ thuật để nói về những vấn đề sâu xa hơn trong cuộc sống, chẳng hạn như video clip sau đây:

 

Phạm Vũ