Khí công, sức mạnh bí ẩn của võ Thiếu Lâm

Người Trung Quốc tin là có một luồng hơi trong cơ thể mình được gọi là “khí công”. “Khí” là hơi (có thể là vật chất, tinh thần…..). Còn “Công” là một sức mạnh to lớn. Hai từ này hợp lại dùng để mô tả các hệ thống và phương pháp “tu dưỡng năng lượng” và sử dụng nguồn năng lượng bên trong các cơ thể sống.

khi cong thieu lam

khi cong thieu lam

Quỳnh Giao (theo Youtube)