Những bài tập luyện khắc nghiệt của các ngôi sao Muay Thái

loading...

Muay Thái là một môn võ có tính thực chiến cao, với những kỹ thuật đặc trưng như chỏ, gối và phan ống, Muay Thái đòi hỏi người võ sĩ phải có một sức khỏe vô cùng tốt và khả năng tấn công cũng như chịu đựng ở tất cả các bộ phận cơ thể.

Luyện cơ bụng “khác người” của những võ sĩ Muay Thái
Tìm hiểu chế độ luyện tập khắc nghiệt trong một ngày của võ sĩ Muay

Để đạt được trình độ cao trong Muay Thái, việc tập luyện là điều cốt yếu. Khác với nhiều môn võ khác, Muay Thái có cường độ tập luyện cao và những bài tập của Muay Thái cũng đầy sự khắc nghiệt.

https://youtu.be/Je2fXLSQoOU

Trí Minh

 

languarr