Thưởng thức tuyệt chiêu kiếm pháp “Độc kiếm phi long”

loading...

Độc kiếm phi long là một trong những bài kiếm độc môn của Bắc phái Tây Sơn Xuân Bình. Bài có nhưng kỹ thuật biến diệu độc đáo: Kiếm vừa được loan để bao che thân thể, vừa đi kèm những động tác hồi mã thương, đâm, kích, trụ, gạt, chém rất hiệu quả, phù hợp để nữ giới tự vệ…

Bài diễn này có 2 phân thế đặc biệt:

1. Độc Long Thăng Thiên: phân thế đánh lừa đối thủ với động tác thoái lui để rồi bất ngờ  đâm thọc kiếm vào yết hầu kẻ thù

2. Kim Kê Hồi Bộ Xuyên Tâm: phân thế để phòng thủ, gạt đỡ kiếm của đối thủ từ vùng thượng – hạ đẳng, để rồi phản đòn bằng một nhát kiếm đâm xuyên tim kẻ thù…

Bài diễn do môn sinh Lưu Phương Thảo, đai vàng cấp 14, đội tuyển quyền Võ cổ truyền tỉnh An Giang, thể hiện

Nhật Vũ

languarr