Tự chế sàn đấu Boxing phong cách hoang dã

Một bạn trẻ đã chia sẻ lên trang hướng dẫn thủ công hàng đầu thế giới một ý tưởng đặc biệt: tự chế sàn đấu Boxing ngoài sân vườn, với những hướng dẫn chi tiết và đầy đủ.

Giá thành để trang bị một sàn đấu Boxing đúng tiêu chuẩn ở các nước tiên tiến được ước tính vào khoảng 10.000 USD. Theo những hướng dẫn này, bạn chỉ tiêu tốn 1.200 USD (giá vật liệu tính ở Mỹ) và một ngày công.

FJPC44JH1JUGP9Q.LARGE

Bạn có thể xem hướng dẫn đầy đủ ở link sau:

http://www.instructables.com/id/Boxing-Ring/

Hồ Võ