Bị siết cổ, bạn sẽ thoát thân bằng cách nào?

loading...

Khi bị người khác bóp cổ bạn sẽ làm gì? Hay bị siết cổ từ đằng sau, bạn sẽ chống cự và thoát ra như thế nào? Làm gì nếu bị người khác sàm sỡ? Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật thoát thân khi bị siết cổ. 

cach-thoat-than-khi-bi-siet-co

https://www.youtube.com/watch?v=JXCRFLKz57E&feature=youtu.be

Thiên Phú

languarr