Chân Tử Đan hạ gục Châu Triệu Long như thế nào?

loading...

Với những pha võ thuật kinh người, Chân Tử Đan và Châu Triệu Long đã làm thản thốt bao ánh nhìn từ khán giả mê điện ảnh Trung Hoa. Những quyền cước đi đôi với sự tinh thông, sự nhanh nhẹn đi đôi với lòng quả cảm, Chân Tử Đan đã đốn gục được tay võ cừ khôi Châu Triệu Long.

chan tu dan va chau trieu long
Chân Tử Đan và Châu Triệu Long

Như Vĩ (sưu tầm)

languarr