Chân Tử Đan và Ngô Kinh biểu diễn tinh hoa võ thuật

Cùng xem 2 ngôi sao võ thut Chân T Đan và Ngô Kinh biu din nhng gì tinh túy nht ca võ thut trong nhng b phim võ thut mà 2 ngôi sao này tham gia.

http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=67a4065567d94dd681082012c3cc6f11&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

languarr