Chân Tử Đan và Ngô Kinh biểu diễn tinh hoa võ thuật

loading...

Cùng xem 2 ngôi sao võ thut Chân T Đan và Ngô Kinh biu din nhng gì tinh túy nht ca võ thut trong nhng b phim võ thut mà 2 ngôi sao này tham gia.

languarr