Choáng với nữ võ sĩ tung cước nhanh như chớp

Một nữ võ sĩ tung ra những cú đá liên tục, không ngừng nghỉ,  với tốc độ  nhanh đến “chóng mặt”. 

https://vimeo.com/122937911

Quang Bình

languarr