Đặt hàng online rồi cướp, nam thanh niên nhận cái kết đắng lòng

Sau khi trả lời quanh co về kế hoạch cướp đồ mua trên online, nam thanh niên trong clip đã nhận lấy cú đấm như trời giáng.

“Ăn đập” như Boxer thứ thiệt từ góc nhìn thứ nhất
Hoảng hồn khi hai võ sĩ MMA nằm đo ván cùng lúc

https://www.youtube.com/watch?v=-H94G8IGhpA&feature=youtu.be

C.T

loading...

languarr