Mục kích các kỹ năng cơ bản của Ninjitsu

Là môn võ bí truyền của các Ninja, Ninjitsu (Koga Ryu Ninjutsu) luôn giúp các võ sĩ vượt qua những thử thách và triệt hạ đối thủ. Cùng video dưới đây xem các võ sinh Ninjitsu tập luyện để có cái nhìn sơ lược về quá trình hình thành kỹ năng của một Ninja.

NinJutsu môn võ bí truyền của Ninja
Thuật đan tay Kuji Kiri của các Ninja

Đăng Huy tổng hợp

 

languarr