Clip hot: Trận đấu nhắm mắt nghe cũng đã “rởn da gà”!

Các trận đấu MMA vốn đã máu lửa với luật lệ gần như cho phép sử dụng tất cả các kỹ thuật tấn công của các môn võ từ: đấm, đá, gối, vật, siết, khoá… thế nhưng khi chứng kiến trận đấu máu lửa dưới đây thì kể cả những ai quen thuộc với những trận đấu đẫm máu của sàn MMA cũng phải “nổi da gà” với độ “kinh” của cặp đôi trong lòng sắt này.

Hãy chỉnh volume tăng lên để cảm nhận:

languarr