Lữ Bố đại chiến “Trương – Quan – Lưu”: Trận thư hùng kinh điển trong Tam Quốc

loading...

Một trong những trận đánh được lưu truyền rộng rãi và khiến nhiều người nhớ nhất trong Tam Quốc đó chính là cuộc chiến giữa danh tướng Lữ Bố và ba anh em Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi.

Tướng Nguyễn Xí và đội quân chó săn đáng sợ nhất lịch sử Việt Nam
Trận đánh “hóa rồng” chấn động thiên hạ của sư phụ Cung Lê

Bối cảnh trận đấu diễn ra vào năm 190, khi đó 18 lộ chư hầu Quan Đông do Viên Thiệu làm minh chủ khởi nghĩa để thảo phạt gian thần Đổng Trác. Lữ Bố là con trai của Đổng Trác, thống lĩnh tinh binh tấn công 18 lộ chư hầu.

Trong Tam Quốc, Lữ Bố được xem là vị tướng có võ nghệ cao cường, vạn người không địch nổi. Ông sở hữu ngựa Xích Thố cùng Phương Thiên Họa Kích càng làm tăng thêm sức mạnh đáng sợ của bản thân.

la-bo-4-1

Sau khi đã đấu 2 trận 150 hiệp bất phân thắng bại với Trương Phi, một mình ông đánh đồng cân với cả 3 anh em nhà Lưu – Quan – Trương. Người ta thường nói “Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố” (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh 2 cực phẩm nhân gian này.

Video: Lữ Bố một mình cân Trương Phi – Quan Vũ – Lưu Bị

https://youtu.be/GGVLBMKuvnM

V.Đ

languarr