Lý Liên Kiệt đả bại Mê Tông quyền pháp

Một trích đoạn trong phim “Tinh Võ Môn” (1994), cảnh Trần Chân do Lý Liên Kiệt thủ vai có màn so tài với con trai võ sư Hoắc Nguyên Giáp (Tiền Tiểu Hào). Trần Chân đã sử dụng võ thuật Tây phương đả bại Mê Tông Quyền pháp của Tiền Tiểu Hào.

me tong quyen phap

 Mỹ Châu