Nhận quả đắng khi công không thủ

loading...

Một pha tấn công đầy sơ hở của một võ sĩ, khi anh tấn công mà không phòng thủ và phải nếm trái đắng bằng một pha knockout đầy uy lực của đối thủ.

https://vimeo.com/121577774

Huỳnh Chánh

languarr