Những màn công phá ấn tượng tại Giải Mỹ mở rộng

Hãy cùng chứng kiến các màn công phá ấn tượng của các võ sĩ karate tại Giải Mỹ mở rộng 2008.