Sylvester Stallone giới thiệu cái nhìn mới về Rambo

Từ rừng thiêng nước độc Đông Nam Á, Rambo có thể chuyển sang hành động tại các sa mạc ở miền Tây hoang dã?

http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=67a4065567d94dd681082012c3cc6f11&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

languarr