Sự thật Thiết đầu công của Thiếu Lâm Tự

loading...

Thiết đầu công Thiếu Lâm Tự lấy đầu làm vũ khí tấn công đối thủ, tuy nhiên không có nghĩa là không dùng tới quyền, cước.

Thiết đầu công – Tuyệt kỹ Kungfu Thiếu lâm

Những góc nhìn bên trong Thiếu Lâm Tự

Thiết đầu công là bài võ lấy đập đầu, đâm đầu, lao đầu vào đối thủ làm nội dung chính, kết hợp với các động tác toàn thân tạo ra 5 thế võ cơ bản: Đồng tử bái Phật, Kim Cương cử đỉnh, La Hán bao đỗ, Kim Đồng kích cổ, Kim Cương chàng chung. Để luyện tuyệt kỹ thiết đầu công, các sư Thiếu Lâm đập đầu vào bao cát, bụng và đầu của đồng môn. Thậm chí họ còn treo thân để đồng môn đẩy đầu họ vào bao cát.

https://www.youtube.com/watch?v=6Sbw7II1ck0

Phạm Vũ

languarr