Video: Cao thủ Thái Cực Ngụy Lôi học MMA để phục thù Từ Hiểu Đông

Võ sư Thái Cực Quyền Ngụy Lôi, người từng để thua 10 giây trước Từ Hiểu Đông cách đây 6 tháng đang theo học MMA với mong muốn trả món nợ cũ.

Võ Đạt