Xem đặc công Việt Nam múa côn nhị khúc

Đoạn video ghi lại cảnh tập bài võ thuật sử dụng côn nhị khúc của một sỹ quan đặc công Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Minh Tùng (Sưu tầm)