Xúc động với bài biểu diễn của võ sĩ khuyết tật karate Hà Lan

Có lẽ không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến võ sĩ khuyết tật teo hai tay và cả hai chân, thiểu năng Dave Kengen của Hà Lan thi triển bài quyền chung với các đồng đội. Tinh thần vượt khó của võ sĩ khuyết tật này càng khẳng định ý chí “Không gì là không thể”!.

Dù tứ chi đều bị teo và khó di chuyển một cách bình thường nhưng Dave Kengen vẫn biểu diễn bài quyền karatedo một cách thuyết phục.


Cùng xem video gây xúc động này…

 

languarr