Cờ người Võ thuật: Độc đáo môn thể thao cổ truyền

Là sự kết hợp giữa cờ tướng và võ thuật, Cờ người Võ thuật từ lâu đã trở một nét văn hóa độc đáo trong các bộ môn thể thao cổ truyền ở Việt Nam. Biểu diễn cờ người võ thuật độc đáo tại TP.HCM Đâu là trận đại chiến “Xích Bích” bi tráng của

Đọc tiếp →Độc đáo cờ người võ thuật

So với môn cờ người của miền Bắc, ngoài cách dùng người đi thay quân cờ và luật chơi giống cờ tướng thì cờ người võ thuật có những nét độc đáo rất riêng. Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015: Mốc son để quảng bá văn hóa Việt Bình Định nỗ lực quảng bá giá

Đọc tiếp →