Lời nguyền chết chóc của thanh kiếm trong mộ Càn Long

Được coi là thanh kiếm của cõi âm, “lời nguyền chết chóc” ứng nghiệm trên thanh bảo kiếm của Hoàng đế Càn Long cho tới nay vẫn là một bí ẩn đối với hậu thế. Những thanh kiếm huyền bí nhất của các Samurai Nhật Bản Giai thoại về thanh kiếm bí ẩn nhất thế

Đọc tiếp →