Âm dương là cái gốc của y học cổ truyền

Âm Dương nhắc nhở chúng ta rằng các lực đối lập dường như vừa tiết chế lẫn nhau đồng thời cũng vừa phụ thuộc lẫn nhau trong thế giới tự nhiên. Tìm hiểu sơ bộ về Âm Dương trong Võ cổ truyền Võ Cổ Truyền – Ý nghĩ biểu của biểu tượng Âm Dương Cân

Đọc tiếp →