Đòn chỏ luôn là sát thủ ở khoảng cách gần

Đòn chỏ trong Muay Thai là kĩ thuật rất quan trọng vì cùi chỏ là một trong những loại vũ khi tay không lợi hại nhất. Sự lợi hại của cùi chỏ vẫn thường được so sánh với một lưỡi dao cạo.

Những pha đòn hiểm của “thánh lầy” Saenchai
Xem truyền nhân Saenchai nổi máu điên trên sàn Rajadamnern

https://www.youtube.com/watch?v=vvSqaMBtm4Q&feature=youtu.be

Nguyễn Thái

http://delivery.yomedia.vn/vast?pid=67a4065567d94dd681082012c3cc6f11&vast=3&ec=0&ref=[yo_page_url]&w=[player_width]&h=[player_height]&aaid=[yo_device_aaid]&idfa=[yo_device_idfa]

languarr