GS Đặng Thông Phong lên 7 đẳng

Giáo sư Đặng Thông Phong đã nhận đươc thư từ Tổng Đàn Võ Phái Aikido, thư đề tên Giáo sư Mariko Takamizo của Aikikai Foundation, mời sang Tổng Đàn ở Tokyo để nhận phong lên Đệ Thất Đẳng Đai Đen (7 đẳng). 

resized-aikido-1986-france-frtancois-holland
GS Đặng Thông Phong (trái) trao đai danh dự cho Tổng thống Pháp Holland

Trong danh sách năm nay tấn phong lên 7 đẳng Aikido có khoảng ba mươi vị trên toàn cầu, nhưng chỉ duy GS Đặng Thông Phong là người Việt.
Vị thầy dạy võ họ Đặng hiện nay đang bước gần tới tuổi tám mươi: GS Phong sinh năm 1935 tại Thừa Thiên. Nhưng lại quá bận rộn trong việc viết sách võ thuật, dạy võ và mở võ đường cho môn Aikido, môn võ của Hòa Bình và Tình Thương.
Đặc biệt, Giáo sư Đặng Thông Phong cho biết đang mở thêm phòng tập mới cũng tại Hoa Kỳ.

Vị Thầy nổi tiếng quốc tế này đường được võ sinh gọi thân mật là Sensei Đặng Thông Phong — một chữ tôn kính trong làng võ Aikido.
GS Phong là em trai của Đặng Thông Trị. Sự nghiệp võ thuật của GS Phong bắt đầu vào năm 1950, tại Học viện Võ thuật Hàn Bái, Sài Gòn. Ở đó, ông bắt đầu huấn luyện Hàn Bái Đường Việt Kungfu của Thiếu Lâm và Judo. Năm 1963, ông bắt đầu đào tạo tại Taekwondo tại Thủ-Đức.

Năm 1968, O-Sensei Ueshiba Morihei trao giấy chứng chỉ cho Sensei Phong, người có thẩm quyền để tổ chức, đào tạo và mở rộng Aikido trong toàn Việt Nam theo tinh thần của tình yêu và hòa bình. Và từ đó, Sensei Phong thành lập Liên đoàn Aikido Tenshinkai, trong đó ông đã giữ vị trí Chủ tịch cho đến ngày hôm nay. Ten có nghĩa là Thiên, Shin có nghĩa là tim, và Kai có nghĩa là tổ chức.