Ý nghĩa một số bài quyền trong Taekwondo

Quyền là một hệ thống các động tác kỹ thuật nhằm thể hiện những tinh hoa nhất của sức mạnh thể chất và tinh thần cũng như các nguyên tắc cơ bản, chủ đạo của hoạt động tấn công và phòng thủ thông qua việc củng cố và hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản và tinh thần của môn võ Taekwondo.

Những kỹ năng trẻ sẽ học được khi tập Taekwondo

Những cú đá xoay trên không đẹp mắt của Taekwondo

Lý thuyết Taekwondo chịu ảnh hưởng nhiều bởi quan niệm đồ hình Thái cực, thể hiện rõ nét qua một số bài quyền sau:

Bài Thái cực Kiền cung quyền (Taegeuk 1 Jang) được thiết lập dựa theo nguyên lý hoạt động của Kiền (Keon) một trong 8 quẻ của Bát quái tượng trưng cho mặt trời và ánh sáng. Theo thuyết Bát quái thì Kiền (Keon) là sự bắt đầu để sản sinh ra vạn vật trên vũ trụ và vì vậy bài Thái cực Kiền cung quyền (Taegeuk 1 Jang) đã được xếp vào vị trí đầu tiên trong hệ thống các bài quyền Taekwondo.

Bài Thái cực Đoài cung quyền (Taegeuk 2 Jang) được thiết lập dựa theo nguyên lý hoạt động của Đoài (Tae) với hàm ý “trong cứng, ngoài mềm”. Trong bài quyền này xuất hiện thêm nhiều các đòn gạt thượng đẳng (Olgul Makki) và các đòn đá tống trước (Apchagi) cũng được sử dụng thường xuyên hơn so với bài bài Thái cực Kiền cung quyền (Taegeuk 1 Jang).

Bài Thái cực Ly cung quyền (Taegeuk 3 Jang) được xây dựng theo nguyên lý hoạt động của Ly (Ri) biểu tượng của “lửa và mặt trời”. Bài quyền này sẽ giúp các vận động viên hướng tới sự công bằng, tăng cường hứng thú và lòng hăng say trong tập luyện đồng thời thông qua việc thực hiện thuần thục bài quyền này vận động viên có thể nâng cao được trình độ chuyên môn của mình.

Phạm Vũ

languarr