loading...

Trên trang cá nhân của võ sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã chia sẻ về sự thành công trong chuyển đổi số của Liên đoàn vượt ngoài mong đợi.

Cụ thể, VTF đặt mục tiêu trong thời gian 3 tháng từ 3/10 đến 31/1, Liên đoàn sẽ thực hiện việc đăng ký mã câu lạc bộ và mã môn sinh Taekwondo trên cả nước với dự kiến 60.000 tập luyện thường xuyên và các HLV từ 1-8 đẳng sẽ được đưa vào hệ thống phần mềm quảng lý dữ liệu online.

Taekwondo Việt Nam hương tới chuyển đổi số trong công tác thi đấu giải cả trong nước và quốc tế

Tuy nhiên, chỉ trong vòng khoảng nửa tháng đã có gần 600 CLB hay Võ đường đăng ký với số lương gần khoảng 60.000 người.

Thông tin về kết quả chuyển đổi số trên trang cá nhân của võ sư Nguyễn Thanh Huy

Ngoài ra, trên bài post của võ sư Nguyễn Thanh Huy cũng đưa ra thời gian để các CLB/Võ đường/Địa điểm tập đăng ký. Nếu không đúng thời hạn thì các đơn vị trên sẽ không nằm trong sự đảm bảo, chịu trách nhiệm của VTF về các hoạt động chuyên môn như thi cấp đẳng, tham dự giải,…

Ảnh: T.H

languarr