Túy quyền ngả nghiêng ra sát chiêu

Đặc điểm của Túy quyền (võ say) là là hình say, ý không say; bước say, tâm không say. Tựa như say mà giữ thế, lấy say mà lừa người, lấy say để ra đòn.

Nhiều chuyên gia võ thuật xếp Túy quyền của Trung Quốc vào dạng Tượng hình quyền.

Túy quyền gọi là “Tuý tửu quyền” (quyền say rượu), “Tuý bát tiên quyền” (quyền tám tiên say rượu) bởi theo thần thoại Trung Hoa có tám vị tiên bạn bè là Hán Chung Ly, Trương Quả Lão, Lã Động Tân, Lý Thiết Quải, Hàn Tương Tử, Lam Thái Hoà, Hà Tiên Cô, Tào Quốc Cữu thường xuyên say rượu ngả nghiêng, vân du bốn cõi. Vì khi di chuyển, chiêu thế bước như người say rượu nên gọi là “quyền say”. Ý say, hình say được mượn ở điêụ “múa say” thời cổ đại mà Trương Khổng Chiếu đã có ghi bài “Tuý bát tiên ca” trong sách “Quyển kinh, quyền pháp bị yếu”.

tuy_FYQR.jpg

Loại quyền này thịnh hành ở các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và vùng Giang Hoài. Tuý quyền là loại quyền pháp địa thuật, với hình dạng như say mà sừng sững như ngọn cờ riêng biệt. Về phong cách thì có ba loại: trọng hình, trọng kỹ thuật và cả trọng hình lẫn kỹ thuật. Đặc điểm là hình say, ý không say; bước say, tâm không say. Tựa như say mà giữ thế, lấy say mà lừa người, lấy say để ra đòn.

Về kỹ pháp yêu cầu: mắt, tay, chân, bộ pháp cùng phối hợp. Về nhãn pháp (mắt) thì có nhìn, ngắm, coi qua, liếc xéo. Về chỉ pháp thì có điểm, che, bổ, tóm, lừa, ngắt, khép (ngón tay). Về thủ pháp có áp sát, thúc, ép, dựa. Về thoái pháp thì có móc, gác, xoay, cắt, nâng, dậm, bật, quấn. Về phép ngã có ba loại: Ngã nửa vời, ngã hẳn và ngã hoá giải nguy hiểm.

Phép dùng thì chú trọng mắt sắc tay nhanh, hình say ý tỉnh, tuỳ cơ chọn thế, tránh thực đánh hư, né gạt tiến thân, ngã thúc ra chiêu. Ca quyết (lời ca mang bí quyết) là: “Đảo điên nuốt nhả, nổi chẳng ngã. Ngất ngưởng té thúc lật lăn khéo. Lăn tiến mà cao, lăn ảo diệu, tuỳ thế sấp ngửa người khó theo”.

Các bài múa lưu hành có Tuý Bát tiên, Thái Bạch tuý tửu, Lỗ Trí Thâm tuý đả Sơn môn (Lỗ Trí Thâm say đập cổng chùa)…

Hiện trên cơ sở Tuý quyền còn phát triển ra Tuý kiếm, Tuý côn, các bài đánh đôi Tuý hán hý hầu (chàng say trêu khỉ). Qua những liệt kê trên cho thấy Tuý quyền là sự kết tinh đạt tới mức ảo diệu những sáng tạo võ thuật của con người dựa trên thực tế cuộc sống.

Theo Kiến Thức