Những khoảnh khắc hài hước của Vovinam Thái Nguyên

Thái Nguyên có lẽ là một trong những đơn vị mạnh nhất về bộ môn Vovinam – dù chỉ mới trải qua 5 năm kể từ ngày câu lạc bộ đầu tiên được thành lập.

Toàn cảnh lễ giỗ Tổ Vovinam – Việt Võ Đạo lần thứ 55
Bài biểu diễn Vovinam tại Nhà hát lớn Hà Nội năm 1993
Đặc trưng kỹ thuật võ Việt Nam
Cố võ sư Trần Huy Phong – trọn đời cho sự nghiệp chấn hưng, quảng bá Vovinam

5 năm đầy đủ thăng trầm trong phát triển, rèn luyện và thi đấu, Vovinam Thái Nguyên còn sản sinh ra nhiều thế hệ võ sinh trẻ sáng tạo, tài năng và cũng hết sức hài hước. Video clip sau đây tổng hợp những tình huống “khó đỡ” nhất của các môn sinh Vovinam Thái Nguyên trong tập luyện – những niềm vui tiếng cười đặc trưng của cộng đồng võ thuật trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=15dJv8cFVKI

Hồ Võ

languarr